STEFAN CANER

ENGINYER DE SOFTWARE, ADMINISTRACIÓ, SEGURETAT INFORMÀTICA
Descarregar PDF

Experiència

Cimkey ERP Solutions


Categoria: Analista programador
Projecte: CK-Baab

Abril 2013-Actualitat

Analista programador en PL/SQL sobre Oracle 9i i Power Builder v9

T-Systems Iberia


Categoria: Analista programador
Projecte: Sistema Judicial "Temis"
Client: Generalitat de Catalunya - Departament de Justicia
Consultora: NSCat

Octubre 2008-Març 2013

Analista programador en PL/SQL sobre Oracle 10g i Power Builder v10.2.

Funcions d’analista Funcional en la proposta de modificacions de l’aplicació i estudi de costos en les sol·licituds de millora que arriben des del Departament.

Expectra


Categoria: Analista programador
Projectes: Healthcare area (Europa i Argentina)
Client: Carburos Metálicos (Air Products Group).

Desembre 2007-Octubre 2008

Desenvolupador en cap i analista programador en el projecte argentí sobre Sybase ASE SQL Server i Sybase Power Builder 7.0
Funcions d'analista funcional en la proposta de modificacions a l'aplicació, així com estudi de costs en les sol·licituds de millora que venien del client.

Analista programador, desenvolupador i membre de l'equip de proves de stress i de rendiment en el projecte europeu sobre Sybase ASE SQL Server i Sybase Power Builder 10.5

Capgemini


Categoria: Programador Senior
Projectes: Caifor i Invercaixa
Client: La Caixa
Consultora: NSCat

Gener 2006-Desembre 2007

Programador en PL/SQL sobre Oracle 9i i Power Builder v9 (Oracle 8i i Power Builder v8 els primers 6 mesos, es va realitzar una migració).

Responsable del Suport ICA (una persona al càrrec), consistent en suport als usuaris en la resolució d’incidències, estudi i proposta de solucions d’evolutius derivats d’aquestes incidències.

Informàtica i Computació de Barcelona (ICB)


Categoria: Programador
Projecte: Aplicació de gestió integral

Febrer 2005-Juliol 2005

Programador en C/C++ en el mòdul de comptabilitat de l’aplicació.

Desenvolupament de noves funcionalitats de caire menor en les opcions del programa segons requeriments del client.

Portel Servicios Telemáticos


Categoria: Programador Junior
Projecte: Daenet

Maig 2004-Novembre 2004

Programador junior en Power Builder v8 i Microsoft SQL Server, Sybase SQL Anywhere i MySQL.

Desenvolupament de canvis menors en l’aplicació segons requeriments. Atenció i suport telefònic als clients. Desplaçament a les oficines dels clients per a la instal·lació de l’aplicatiu així com per a la resolució d’incidències que ho requerissin.

Cursos

Projecte Universitat i Empresa UPCNet (PUE)

Curs d'Administració de Linux. Certificació LPIC Nivell 1
75 hores

Novembre 2012 - Gener 2013

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) -
Associació de Tècnics en Informàtica (ATI)

Curs de programari de Codi Obert de Business Intelligence
3 crèdits ECTS

Març 2012 - Juny 2012

Projecte Universitat i Empresa UPCNet (PUE)

Curs d'Administració de Bases de Dades Oracle 10g
60 hores

Novembre 2009 - Gener 2010

Educació

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster en Seguretat Informàtica . 60 crèdits ECTS
Projecte Final de Màster: Habilitar el teletreball de forma segura mantenint l'accés a la informació per part dels usuaris

Octubre 2010 - Juliol 2012

Universitat de Girona (UdG)

Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió (Pla 93)
Projecte Final de Carrera: Creació de Motor Gràfic 2D per a jocs en les plataformes GBA/NDS escrit en C++

Setembre 1997 - Juliol 2004

Habilitats

Desenvolupament

Més de 5 anys d’experiència en desenvolupament d’aplicacions en entorns SQL i PL/SQL contra Bases de Dades Oracle i Sybase.


Més de 7 anys d’experiència en el desenvolupament d’aplicacions en Power Builder.


Experiència en el desenvolupament d’aplicacions en C, en C++ i Visual Basic (sobre Visual Studio 6.0).


Desenvolupament segur d'aplicacions.

Administració i Seguretat

Coneixements en:

- Administració i Seguretat de Sistemes Linux (Certificació LPIC-1).


- Administració i Seguretat de Sistemes Windows 2003 Server i Active Directory.


- Administració i Seguretat de Bases de Dades Oracle 10g i 10gR2.


- Administració i Seguretat de Bases de Dades MySQL.


- Administració i Seguretat de Xarxes.


- Plans de Continuitat de Negoci.

Ofimàtica, Business Intelligence i Legislació

Coneixements en:

- Administració i Reporting en Pentaho (Business Intelligence).


- Aspectes legals de la informàtica.


- Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació.


- Auditoria Tècnica i Certificació.


- Microsoft Office 97, 2000, 2003, 2007.


- Open Office / Libre Office.

Idiomes

  • Català
  • Llengua Materna

Altres idiomes

Comprensió Parla Escriptura
Auditiva Lectora Interacció Expresió
Castellà C2 C2 C2 C2 C2
Anglès C1 B2 B2 B2 B2
Francès A1 A1 A1 A1 A1
MECR: Marc Europeu de Referència

Stefan Caner — stefan@caner.cat — (+34) - 626-920-267